Dofinansowanie z programu Kultura – Interwencje. Edycja 2023


Nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z programu Kultura-Interwencje 2023.
Celem strategicznym programu dotacyjnego jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Pozyskane środki możemy przeznaczyć na organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizację działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line tytuł naszego zadania „Uczmy sztuki”.