Informacja o warsztatach tkackich


28.09.23 w DK Stare Babice odbędą się warsztaty tkackie dla dzieci w wieku 9 – 15 lat. Czas trwania godz. 17 -19. Zajęcia są współfinansowane przez MKiDN oraz NCK w ramach zadania Kultura – Interwencje edycja 2023. Organizator zapewnia materiały i opiekę instruktorską. Koleżanki ze Stowarzyszenia zapraszamy do pomocy w prowadzeniu warsztatów i w przygotowaniu ramek tkackich.